i-search

So sánh tour khách đoàn và khách lẻ

  TOUR KHÁCH ĐOÀN TOUR KHÁCH LẺ
  Quà tặng: Quà tặng linh hoạt theo chương trình tour đoàn Quà tặng theo tiêu chuẩn tour vé lẻ
  Số lượng: Từ 10 khách, tour đoàn riêng, không ghép khách ngoài  Ghép đoàn khách lẻ, đối tượng khách khác nhau
  Khởi hành: Lịch khởi hành theo yêu cầu khách hàng, linh hoạt Lịch khởi hành theo lịch cố định tour vé lẻ
  Thời gian: Số ngày đi du lịch theo yêu cầu của khách Cố định theo chương trình tour vé lẻ
  Hành trình: Xây dựng tour tham quan linh hoạt theo yêu cầu Chương trình định sẵn theo tour khách lẻ
  Sự kiện: Thiết kế các sự kiện trong tour (nếu có yêu cầu) Chương trình du lịch tham quan thuần túy
  Dịch vụ: Dịch vụ riêng cho đoàn, hoặc theo yêu cầu của khách Dịch vụ định sẵn cho tour vé lẻ, không thay đổi
  Chi phí: Lập chí phí tối ưu nhất theo số lượng đoàn khách Định sẵn chi phí,  không tối ưu theo số lượng tăng
  Chất lượng: Tiêu chuẩn phù hợp yêu cầu | kinh phí của khách Tiêu chuẩn phổ thông cho tour du lịch bán lẻ.
  Giá tour: Giá thỏa thuận, tối ưu theo số lượng đoàn đăng ký Niêm yết giá bán tour lẻ, không tối ưu theo số lượng
Ý kiến bạn đọc