i-search

Visa

“Bộ phận visa của InterTravel thường xuyên đáp ứng visa các đoàn khách đi du lịch nước ngoài và tư vấn thủ tục visa du lịch, du học. Do vậy, InterTravel có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ và tư vấn tốt nhất cho khách hàng hoàn tất các thủ tục và bộ hồ sơ xin visa theo qui định của các Đại sứ quán/ Lãnh sự quán"

 

Visa Mỹ
InterTravel cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục xin Visa Mỹ cho khách du lịch hoặc du học đến Mỹ.
Visa Canada
InterTravel cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục xin Visa Canada cho khách du lịch hoặc du học đến Canada.
Visa Anh Quốc
InterTravel cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục xin Visa Anh Quốc cho khách du lịch hoặc du học đến Anh Quốc.
Visa Liên Minh Châu Âu
InterTravel cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục xin Visa Châu Âu (Schengen) cho khách du lịch hoặc du học đến các nước thuộc Liên Minh Châu Âu.
Visa Úc
InterTravel cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục xin Visa Úc cho khách du lịch hoặc du học đến Úc.
Visa Niu Gi-Lân
InterTravel cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục xin Visa Niu Gi-Lân (New Zealand) cho khách du lịch hoặc du học đến New Zealand.