i-search

DU LỊCH MICE

 Du lịch MICE: "Là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác. MICE - viết tắt của Meeting (hội họp), Incentive (khen thưởng), Convention (hội nghị, hội thảo) và Exhibition (triển lãm)."
 
MICEMeeting Incentive Conference Event / Exhibition
 
LOẠI TOUR HÌNH THỨC
Tour du lịch kết hợp hội họp (Meeting)

Chương trình tour được thiết kế một phần lịch trình tham quan cho đoàn và một phần lịch trình tham gia vào các buổi hội họp. Thường được thiết kế có dịch vụ đón, tiễn, vận chuyển, lưu trú, ăn uống, phương tiện đi lại tại điểm đến (nếu có yêu cầu).

Tour du lịch kết hợp khen thưởng (Incentive)

Chương trình tour được thiết kế cho các tổ chức có các chương trình khen thưởng  cho nhân viên, quản lý và khách hàng đi du lịch hàng năm và/hoặc có thực hiện tổ chức sự kiện khen thưởng tại điểm đến du lịch (nếu có). 

Tour du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo (Convention)

Chương trình tour được thiết kế một phần lịch trình tham quan cho đoàn và một phần lịch trình tham gia vào các buổi hội nghị/ hội thảo. Thường được thiết kế có dịch vụ đón, tiễn, vận chuyển, lưu trú, ăn uống, phương tiện đi lại tại điểm đến (nếu có yêu cầu).

Tour du lịch kết hợp triển lãm, hội chợ (Exhibition)

Chương trình tour được thiết kế một phần lịch trình tham quan cho đoàn và một phần lịch trình tham gia vào các ngày hội chợ/ triển lãm. Thường được thiết kế có dịch vụ đón, tiễn, vận chuyển, lưu trú, ăn uống, phương tiện đi lại tại điểm đến (nếu có yêu cầu) và thực hiện đăng ký, làm thủ tục ra vào hội chợ/ triển lãnh (nếu có, qui định thủ tục đăng ký).

Dịch vụ sự kiện (Event) Thực hiện dịch vụ liên quan đến hội họp, hội nghị, hội thảo, hội chợ, sự kiện khen thưởng liên quan đến các loại hình nêu trên khi khách có yêu cầu; Thực hiện các sự kiện YearEnd Party.

 

tour-mice
Ý kiến bạn đọc